top of page
Vsmartcity Distance Elimination.jpg

Kết nối khoảng cách

Vsmartcity phát triển nhiều giải pháp khác nhau để biến khoảng cách giữa mọi người bằng không. Đa dạng hóa các kết nối tốt hơn để tạo sự thân thiện, tin cậy và kết nối giữa mọi người, đội nhóm, đối tác và mọi mối quan hệ xã hội không phân biệt khoảng cách địa lý.

Vsmartcityconnection1.JPG

01

Điểm cầu nối giữa các thành phố

Các cuộc gọi mã hóa trở nên phổ biến và dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi chơi cùng nhau, đến điểm hẹn ở quảng trường công cộng, nhưng là từ các thành phố khác nhau thì sao

02

Văn phòng kết hợp

Cuộc họp video ngày càng phổ biến. Nhưng sắp xếp và di chuyển văn phòng và phòng họp từ các thành phố khác nhau trong cùng một không gian 24/7 thì sao? Đội nhóm làm việc cùng với bạn ở lục địa khác, chỉ hoạt động cách đội nhóm của bạn một bức tường kính.

Vsmartcityoffice.jpg
virtual exhibition.jpg

03

Triển lãm ảo

Nền tảng thương mại điện tử đã có bước phát triển nhất định và đi vào cuộc sống. Nhưng cũng giống như mô hình chợ truyền thống, luôn có nhu cầu tìm đối tác kinh doanh mới và sàng lọc những người buôn bán không trung thực.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

bottom of page