top of page

Kiosk tương tác

Các giải pháp kiosk tương tác tăng tốc độ đặt hàng, mua hàng và các tác vụ tự phục vụ khác để người dùng có thể tiếp tục ngày của họ. Chúng cũng giúp các ngân hàng, nhà hàng, thành phố thông minh, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, bệnh viện và cửa hàng tự động hóa một số tác vụ nhất định. Điều này tạo ra dịch vụ nhanh hơn và giải phóng nhân viên tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm có giá trị cao.

Các ki-ốt mới nhất có thể bao gồm cảm biến, máy ảnh, micrô và bộ gia tốc cho phép các doanh nghiệp hoặc thành phố thông minh giám sát hoạt động của ki-ốt, hợp lý hóa việc tự kiểm tra, thu thập dữ liệu môi trường và cung cấp khả năng tiếp cận cho người dùng. Những phân tích này có thể cung cấp thông tin và cảnh báo theo thời gian thực, ưu đãi được cá nhân hóa, hỗ trợ tìm đường, v.v.

Ứng dụng khác nhau

Nhận báo giá

Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi về ý tưởng của bạn, vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để khám phá giải pháp hiệu quả nhất cho mục tiêu, thời gian và ngân sách dự kiến của bạn.

bottom of page