top of page
vsmarthome 4.jpg

Năng lượng thông minh

Vsmartcity Smart-Energy-Solutions bao gồm:

  1. Giải pháp lưu trữ khu dân cư

  2. Giải pháp Thương mại và Tiện ích

  3. Giải pháp lưu trữ năng lượng ngoài lưới

  4. Giải pháp Giới hạn tải lên

Solar.jpg

01

Biến tần PV

Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp PV thông minh cho các khu dân cư, C&I và các nhà máy năng lượng mặt trời quy mô tiện ích. Biến tần PV chuỗi thông minh của chúng tôi, công suất từ 0,75kW đến 253kW, cùng với nền tảng Dịch vụ thông minh trực tuyến (OSS) đạt được năng suất cao hơn và cung cấp sự an toàn vượt trội và vận hành và bảo dưỡng thông minh hơn cho khách hàng.

02

Lưu trữ năng lượng

Giải pháp lưu trữ phù hợp với hộ gia đình và ứng dụng thương mại nhỏ, giải pháp kết hợp AC và kết hợp cung cấp các tùy chọn linh hoạt cho cả hệ thống mới và hệ thống trang bị thêm, với tính năng của biến tần tối đa 10 đơn vị song song, cung cấp giải pháp cho dự án thương mại nhỏ, tất cả đều đảm bảo sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả nhất tại nhà, tăng khả năng tự tiêu thụ và độc lập với lưới điện, giảm hóa đơn tiền điện của bạn

Smart Energy.jpg
Image by Science in HD

03

Hệ thống sản xuất điện năng lượng mặt trời 

Chúng tôi cung cấp lưới vi mô thông minh 3k-1MW có thể sử dụng nhiều nguồn điện và hỗ trợ các tải điện đa dạng. Đó là một giải pháp năng lượng độc lập lý tưởng cho các hòn đảo bị cô lập và các khu vực hẻo lánh, nơi bị hạn chế hoặc thậm chí không có khả năng tiếp cận với lưới điện. Nó có thể hỗ trợ truy cập VPP và giúp xây dựng IoE (Internet of Energy).

04

Hệ thống quản lý năng lượng thông minh

Giải pháp năng lượng thông minh được xây dựng dựa trên nền tảng Dữ liệu lớn, AI và IoT. Bằng cách sử dụng giám sát dữ liệu đa điểm và nền tảng đám mây thông minh, nó hỗ trợ dự đoán về việc tạo ra và tiêu thụ năng lượng và có thể đạt được sự quản lý và phân phối năng lượng thông minh. Đây là giải pháp lý tưởng để cung cấp năng lượng sạch cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

graf.jpg

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

bottom of page